Om oss

Ring nå 920 79 998 eller send inn kontaktskjema nederst på siden. Gratis konsultasjon! Vi tilbyr også konsultasjon over telefon dersom du bor utenbys.

Om oss

Pionerene i bransjen

Emmali & Ekker / Smart Karriere er pionerne i bransjen innenfor privat studie- og karriereveiledning, og har over 20 års erfaring innenfor dette feltet.

 

Det unike

Det unike med vårt konsept er at vi kommer frem til konkrete utdanninger og type jobber som passer til din personlighet, dine interesser, evner og verdier, slik at du best kan lykkes og trives i jobb og utdanning.

 

smartkarriere

 

Våre veiledere

Våre veiledere kjennetegnes av stor grad av empati, åpenhet, tillitsskapende evner og profesjonalitet. I tillegg har vi svært god oversikt over utdanningsmarkedet (inkludert etter – og videreutdanning) og arbeidsmarkedet.

Våre medarbeidere

 

Våre eiere

Vår hovedeier er Jobzone AS (www.jobzone.no). Vi samarbeider tett med våre søsterselskap HR-huset (www.hrhuset.no) og Podium (www.podium.no).

 

Smart Karriere har kontorer som dekker store deler av Øst- og Sørlandet, og er i ferd med å bli landsdekkende.

Smart Karriere og Emmali & Ekker sitt samarbeid:

Smart Karriere og Emmali & Ekker har inngått samarbeid. Tilsammen er vi Norges største leverandør av privat studie- og karriereveiledning. Vi har over 20 års erfaring, og leverer høy kvalitet innen karriereveiledning.

Dette sier våre kunder om oss etter å ha benyttet seg å vår studieveiledning:

”Få bekreftet egne tanker og se nye sider ved meg selv. Det var en positiv opplevelse.”

”Systematisk kartlegging som satte fokus på sider av meg selv som jeg ikke hadde forbundet med yrkesvalg.”

”Viktig for meg å ha en nøytral person å snakke med i den endringsprosessen jeg var inne i.”

”Jeg fikk vite om muligheter jeg ikke hadde tenkt på.”

”Veiledningsopplegget ga meg motivasjon til å starte studier.”

”Likte de varierte test-oppgavene som dekket ulike sider ved min person.”

”Jeg synes at både opplegget og oppfølgingen var meget bra.”

”Det var godt å bli møtt som et helt menneske, nøkkelen for meg lå i det. Først da var jeg åpen til å fortelle og lytte.»

”Jeg følte at veilederen trodde på meg, følte at hun så muligheter som ikke jeg hadde sett.”

”Studie veiledning med personlig og kunnskapsbasert tilbakemelding.”

”Følte meg tatt 100 % på alvor både i det som er positive sider og i de sidene som avdekket savn, mangler og hull. Følte meg alltid trygg.”